Andy Candy

Andy Candy

Låt oss prata transfeminism!

feminismSkapad av andy candy ons, september 17, 2008 13:25:21

Blog ImageEfter att transpersoner under en längre tid har exkluderats från kvinnoseparatistiska sammanhang, skedde det en markant förändring för tre år sedan. I samband med en pridefestival i Sverige ställde sig en kvinnoseparatistisk grupp upp på ett transfeminismseminarium och förklarade det att de är för en transinkludering. Stämningen då var väldigt laddad. Jag minns fortfarande spänningen som fanns i den överfulla salen.
Debatter om kön, teoretiserande och praktiserande samtal och erfarenheter påverkar oss alla och den här dagen såg vi ett av resultaten. En fråga som debatterats sedan 70-talet och som väckt så mycket indignation kom äntligen vidare från sin fastslagna position.

Denna dag kan också läsas som början till en transmedvetenhet som tack vare feministiska initiativ också nått rikspolitiken. Transmedvetenhet innebär erkännande av transpersoners existens och en förståelse för människors utsatthet och osynlighet i dagens könssegregerande samhälle. Samtidigt var det också början till en solidaritet för fler allianser och perspektiv inom feminismen och den feministiska diskussionen. På riksnivå är transmedvetenheten ett viktigt steg i den rättighetssträvan många transpersoner som efterlyser ett tydligare feministiskt perspektiv på transfrågor.

2007 startade också den första transfeministiska studiecirkeln i Stockholm som är en viktig bas för det relativt nytillkomna feministiska perspektivet. Det har länge funnits transpersoner som har varit feminister däremot har det inte funnits forum för transpersoner att teoretisera kring den egna positionen feministiskt.
Transfeminismen är även internationellt sett är en av de nyare feministiska inriktningarna och tar avstånd från att ens könstillhörighet som en blev tilldelad vid födseln skall vara en fast kategori. Snarare borde det vara upp till den enskilde individen att få avgöra. Könsidentitet är den grundläggande känsla en har om sitt kön, denna är ofta ”fast”, eller något man håller sig till, däremot behöver den inte hänga ihop med ens biologiska kön.
Eftersom kön är en föränderlig kategori men samhället ser det som en oföränderlig, är diskrimineringen utbredd. Dagens feminism måste förhålla sig till en rad förtrycksgrunder förutom kön som till exempel etnicitet, funktionalitet, klass, sexualitet, tolkande av skönhet och ålder. I denna mångfald borde transperspektivet vara en självklarhet. Det är också i den riktning vi långsamt och trevande verkar röra oss.
Det handlar om transpersoners existens helt enkelt!

  • Kommentarer(0)//www.andycandy.se/#post1